شرکت پگاه
مطالب متفرقه مذهبی
موضوعات داغ

رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز ۱۱.۱۱.۱۱

خلاصه مطلب

  • محققان معتقدند يکي از اسرار انتخاب تاريخ 11/9 سال 2001 ميلادي براي عمليات تروريستي 11سپتامبر از سوي وابستگان استکبار جهاني همين تقدس بوده و همچنين انتخاب تاريخ 9/11/2011 براي انتشار نخستين گزارش دروغين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره تسليحاتي‌بودن برنامه هسته‌اي کشورمان که گرچه به ظاهر منطبق بر برنامه روتين شوراي حکام آژانس است اما از سوي ديگر، فراهم‌کننده زمينه تقابل‌هاي بعدي با جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌آيد، از تقدس اعداد 11 و 9 در نزد سردمداران صهيونيسم جهاني نشأت مي‌گيرد.
به گزارش گروه بین الملل مشرق، عدد ۱۱ در نمادشناسی فراماسونری، صهیونیستها و یهودیان ارتدوکس، نماد دو ستون دروازه “معبدسلیمان”  (هیکل) در بیتالمقدس است که یکی به رنگ سرخ و دیگری به رنگ سفید است و در همه کلوبها و لژهای فراماسونری وجود دارد که مهمترین نمود آن، برجهای مرکز تجارت جهانی نیویورک بود، و ۱۱ ستون افقی سفید و سرخ پرچم آمریکا که با دو ستون سرخ رنگ محصور شده نیز برگرفته از تقدس همان دو ستون معبد سلیمان و رنگ آنهاست.
اعداد ۱۱ و ۹ مانند عدد ۳۳، مقدسترین نماد فرقه تصوف یهودی (کابالا) به شمار میآید. حرف K، نیز یازدهمین حرف از حروف الفبای انگلیسی است که خود واژه “کابالا” نیز با آن آغاز میشود. همچنین نماد دروازه ورودی جنیان به دنیای انسانهاست که در بسیاری از فیلمهای هالیوودی نیز به چشم میآید.
محققان معتقدند یکی از اسرار انتخاب تاریخ ۱۱/۹ سال ۲۰۰۱ میلادی برای عملیات تروریستی ۱۱سپتامبر از سوی وابستگان استکبار جهانی همین تقدس بوده و همچنین انتخاب تاریخ ۹/۱۱/۲۰۱۱ برای انتشار نخستین گزارش دروغین آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره تسلیحاتیبودن برنامه هستهای کشورمان که گرچه به ظاهر منطبق بر برنامه روتین شورای حکام آژانس است اما از سوی دیگر، فراهمکننده زمینه تقابلهای بعدی با جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید، از تقدس اعداد ۱۱ و ۹ در نزد سردمداران صهیونیسم جهانی نشأت میگیرد.

۱۱/۱۱ در آیینه تاریخ
عملیات تروریستی بزرگی که ۹۱۱ روز پس از عملیات ۱۱/۹ سال ۲۰۰۱ نیویورک، در پایتخت اسپانیا رخ داد و همچنین عملیات تروریستی بزرگی که در تاریخ ۱۱/۱۱/۲۰۰۵ میلادی در هتل “رادیسون ساس” در پایتخت اردن انجام شد و طی آن صدها نفر از جمله مصطفی عقاد، کارگردان مشهور جهان اسلام، کشته و زخمی شدند نیز بر اساس برنامهریزی صهیونیستها انجام گرفت.
همچنین مصوبه شماره ۳۳۷۹ سازمان ملل که در سال ۱۹۷۵ به تصویب رسید و بر “نژاد برتر” بودن یهودیان صحه گذاشت و صهیونیسم را یک “نژاد” تلقی کرد در تاریخ ۱۱/۱۱ به تصویب رسید و نخستین توافقنامه رژیم صهیونیستی با یک کشور اسلامی یعنی مصر پس از آتش بس سال ۱۹۴۹ میلادی نیز در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۹۷۳ منعقد شد که باعث توقف درگیری نظامی مصریها با ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه مابین کانال سوئز و قاهره شد و زمینه ساز توافقات بعدی از جمله کمپ دیوید بین تلآویو و قاهره گردید.
در یازدهمین ساعت یازدهمین روز یازدهمین ماه سال ۱۹۱۸ میلادی، یک پیمان صلح موقت میان آلمان و متفقین امضا شد که به آتش بس جنگ جهانی اول تبدیل شد.
در روز یازدهم ماه یازدهم (نوامبر) ۱۹۱۹ روز “متارکه جنگ” برای نخستین بار گرامی داشته شد. کنگره آمریکا در سال ۱۹۵۴ میلادی، نام “متارکه جنگ” را به “کهنه سرباز” یا همان “رزمندگان سابق” تغییر داد تا بدین وسیله فعالیتهای کهنه سربازان آمریکایی در هرجا و هر زمان که بوده مورد تقدیر قرار گیرد.
این روز در استرالیا نیز در آغاز “متارکه جنگ” نام داشت. هماکنون نیز در روز ۱۱ نوامبر هر سال، رأس ساعت ۱۱ پیش از ظهر، همه مردم استرالیا، یک دقیقه برای صلح، سکوت میکنند.
اما در کانادا، این روز یاد و خاطره همه کشتهشدگان جنگ جهانی اول گرامی داشته میشود. بسیاری از خادمان کلیساها، بند چهارم “چکامهای در یادآوری” را میخوانند.

تقدس یا خرافات؟
تاریخ ۱۱/۱۱/۱۱ همچنین به دلیل سه بار تکرار عدد ۱۱ برای اوانجلیستهای صهیونمسیحی، جذابیت عجیبی دارد و آن را منطبق بر هماهنگی یهودیت و مسیحیت یعنی تطبییق دروازههای معبد سلیمان با اقانیم ثلاثه و نیز اهرام ثلاثه به عنوان نماد اصلی ماسونها کردهاند.
فراماسونرها و صهیونیست ها معتقدند شیاطین و اجنه
از بین دو ستون، به ملک سلیمان نازل می شده اند
تقدس دروغین ۱۱ نوامبر ۲۰۱۱ (۱۱.۱۱.۱۱) پس از شروع هزاره جدید، بیشتر بر سر زبان فرقههای انحرافی افتاد. برخی از آنها این تاریخ را برخوردار از یک “منطق و اساس قوی” و برخی، یک “پدیده عادی” میدانند. برخی دیگر هم در جستوجوی معنایابی و تأویل اینگونه تاریخها هستند و بسیاری هم به هیچوجه چنین خرافاتی را نمیپذیرند.
ممکن است هنوز برخی افراد سادهباور، گمان کنند که این تاریخهای مرموز و رمزآلود، نشانه اتفاقی عجیب و بزرگ هستند اما دیدیم که بسیاری از همین خرافهگرایان که پیش از این در لحظه تحویل سال میلادی در آغاز هزاره (سال ۲۰۰۰ میلادی) در میدانهای مرکزی پایتختهای کشورهای غربی در مقابل نمایشگرهای بزرگ، منتظر پایان تاریخ و انهدام جهان و روز قیامت بودند، کاری از پیش نبردند و البته نباید حادثهسازی برای مستندکردن چنین خرافاتی را از سوی دشمن نادیده انگاشت.
باید دانست که بسیاری از این دست پیشگوییها، به علت بطور خاص قرار گرفتن اعداد مشابه در کنار هم بوده و جذابیت این ترکیب است که موجب میشود “دستان مرموز شیطانهای خرافهگرا” دنیا را مسخر شایعات خود کنند.
اصولاً باید دانست که اعداد مرتبط با سالها، هیچ اصالت ذاتی ندارند زیرا می توان روز تولد حضرت مسیح علیه السلام، با مبناهای تاریخی متفاوتی مانند شمسی و قمری و غیره، محاسبه کرد که هر کدام منطقه با روز و عددی جداگانه خواهد شد، همان گونه که سالهای شمسی یا قمری و اعداد آنها، ویژگی چندان عجیبی نداشته و ندارند.
مناسک شیطانی ۱۱.۱۱
در تاریخ ۱۱ ژانویه ۱۹۹۲ میلادی، گروههای مختلفی از ماسونها و یهودیها از قومیتها و مذاهب مختلف از ۴۰ کشور جهان، برای انجام یک مناسک ویژه شیطانی که به فعالسازی دروازه ورودی ۱۱:۱۱ میانجامید، دور هم جمع شدند.
صحنه آغاز مناسک شیطانی ماسون های صهیونیست در کنار اهرام سه گانه مصر
آنها برای موفقیت در این کار به طور کاملاً زمانبندیشده و در نقاط مختلف جهان که دو بخش اصلی آن را اهرام ثلاثه جیزه در مصر و منطقه “کویین استون” در نیوزلند تشکیل داده بود، شروع به انجام حرکات و رقصهای ویژه کردند که ۳۸ ساعت به طول انجامید. نتیجه این کار، در هم آمیختن دو نقطهی گردابی با انرژی زیاد و باز شدن نخستین دروازه ۱۱:۱۱ بود.
عکسی از انرژی ادعایی ایجادشده توسط فرقه ۱۱:۱۱ موسوم به “سامارا” در کنار اهرام
این رقص ها کاملاً متأثر از فرقه کابالاست که طی آن خدایان باستانی مصر مانند “ایسیس”، “اوسیریس” و “هوروس” پرستش میشوند.
به گفته سازماندهندگان فراماسونر این برنامه که تا کنون در ۱۰ نقطه جهان از جمله آمریکا، مکزیک، اندونزی، هند، مصر، ایرلند، اسپانیا، اسلوونی، استرالیا و اکوادور انجام شده است، این رقص در قالب دو دایره متداخل و با رسم مندل پیرامون رقاصان انجام میشود که افراد تشکیلدهنده دایره کوچکتر، هنگام رقص، رو به بیرون و افراد دایره بزرگتر، رو به مرکز دایره به رقص میپردازند و بدینترتیب با نوعی تمرکز مخصوص و توسل به قدرت های شیطانی، استوانه ای از انرژی منفی تشکیل میدهند که نیمی از این استوانه در داخل زمین است و نیمی از آن از سطح زمین تا نقطه مقابل آن، ارتفاع دارد.
تصویری از انرژی (سامارا) مورد ادعای فرقه انحرافی برای نزول موجودات غیر ارگانیک به کره زمین
به ادعای این افراد، پس از انجام این مناسک شیطانی، موجودات غیر ارگانیک از جمله شیاطین و اجنه، از داخل این سیلندر، به سمت زمین کشیده شده و راه برای ورود انسانها به دوره اصلی آخرالزمان و همنشینی با شیاطین، باز میشود.
صحنه ای از مناسک شیطانی فرقه ماسون های صهیونیست برای تمسک به شیاطین
این افراد بعد از اجرای نخستین مناسک خود در سال ۹۲، شروع به باز کردن دروازههای دیگر ۱۱:۱۱ در سرتاسر نقاط انرژی زمین کردهاند و عقیده دارند که تا کنون از ۱۱ دروازه، موفق به باز کرن ۱۰ تای آن شدهاند و قرار است روز جمعه ۱۱ نوامبر ۲۰۱۱ رأس ساعت ۱۱:۱۱، آخرین دروازه را برای مدتی محدود باز کنند تا موجودات دخانی برای رقم زدن حوادث غیرعادی مربوط به آخرین سال منتهی به آخرالزمان در دسامبر ۲۰۱۲ میلادی بطور مستقیم در سطح کره زمین، وارد عمل شوند!
به ادعای معتقدان به این فرقه شیطانی، – پناه بر خدا- تا سال آینده، حاکمیت خدا بر دنیا خاتمه یافته و با نزول دجال ضدمسیح، حاکمیت شیطان بر زمین فراهم خواهد شد و رأس هرم ناقص را تکمیل خواهد کرد تا زمینه برای تکمیل آزادی های مادی، دنیوی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی و در یک کلام، مقابله با دین، بطور کامل فراهم گردد.
در ادامه تصاویری دیگر از مناسک شیطانی این افراد را مشاهده می کنید:
عدد ۱۱ از دید ریاضی
تاریخ ۱۱ اکتبر دارای یک نظام عددی دو واحدی بر اساس صفر و یک است (۱۱۱۱۱۰) که معادل اعشاری ۶۲ در سال ۲۰۱۰ و معادل اعشاری ۶۳ در سال ۲۰۱۱ را در خود دارد.
عدد ۱۱، در آیین کابالا و فراماسونری، مظهر شدت و پیکار و پشتکار است. در کتاب “ودا” آمده است: “ای خدایانی که در آسمان، ۱۱ تن، در زمین ۱۱ تن و در میان زمین و هوا به تعداد ۱۱ نفر در خوشبختی جاویدان به سر می برید! قربانی ما را بپذیرید.
این قربانی، معمولاً انسان یا انسانهایی هستند که باید در مقابل یکی از بتها (معمولاً بت جغد) توسط سردمداران فراماسونری، ذبح و کشته شوند که فیلم یکی از این آیینها که در آمریکا و با حضور مقامات بلندپایه از دولت و کنگره آمریکا انجام شد، موجود است.
در فراماسونری، عرض حمایل استاد لژ، ۱۱ سانتیمتر است که شامل مجموع ستارگان پنج پر و شش پر است. در جه ۳۳ فراماسونری نیز حاصلضرب درجات سهگانه اصلی بدوی در عدد ۱۱ است.
شماره ۱۱ در ریاضی نیز دارای چند ویژگی است. یعنی میان شش رقم نخست از دو سوی جای دارد. خاصیت این عدد در این است که با قرار گرفتن در میان دو یا سه سری از سیر صعودی و نزولی ارقام، نتیجه ای برابر میدهد. در مثالهای زیر همه چیز مشهود است:
حالت دو رقمی: ۱۱*۱۱=۱۲۱
حالت شش رقمی: ۱۱۱۱۱۱*۱۱۱۱۱۱= ۱۲۳۴۵۶۵۴۳۲۱
حالت ۹ رقمی: ۱۱۱۱۱۱۱۱۱*۱۱۱۱۱۱۱۱۱= ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۸۷۶۵۴۳۲۱
در همه این حالات، باز هم دو عدد ۱ در ابتدا و انتهای تمام ارقام خودنمایی میکند که نماد ستونهای دو سوی دروازه معبد است که به نوعی، تمامی اعداد و رموز را به طور مستقیم و معکوس، در میان خود دارد.
پیشگوییهای وبگاههای دو هزار و دوازدهی
طبق ادعای پایگاههای اینترنتی ویژه پیشگوییهای مربوط به سال ۲۰۱۲ میلادی، ستاره دنبالهدار “النین” در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۱ از کنار زمین میگذرد و سیاره کوچک “یو ۵۵” نیز به شرق آسیا برخورد میکند!
بر این اساس، همطرازی کامل “النین”، “زمین”، “مشتری” و “زهره”، موجب میشود که زمین از مسیر النین گذشته تا جایی که النین با حجم عظیمی از خاک و صخره به زمین برخورد میکند و باران آتش بر زمین میبارد. طبق این ادعا، این رخداد مهیب، در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۱ به وقوع میپیوندد!
این وبگاهها میافزایند: سرخی افق آسمان پس از این واقعه، ناشی از گاز متان “النین” خواهد بود. به ادعای این فرقهها، آتشفشان “یلو استون” یا همان “زردسنگ” واقع در ایالت وایومینگ آمریکا، پس از ۶۰۰ هزار سال خاموشی، در این روز شروع به فوران کرده و تا هشت روز به فوران ادامه میدهد که بر اثر آن، بخشی از مغرب زمین، خسف خواهد شد و دو سوم کشور آمریکا نیز از بین خواهد رفت!
این سایتها، سپس این وقایع را به خاورمیانه ربط داده و مدعی میشوند که در نوامبر ۲۰۱۱ میلادی (ماه جاری)، کشور سوریه توسط ارتش اردن اشغال میشود و سپس در ژانویه ۲۰۱۲ میان ترکیه و اردن در منطقه شمال شرقی سوریه جنگی مهیب در میگیرد!
این وبگاهها همچنین ادعا میکنند که شاه سعودی نیز در نوامبر ۲۰۱۱ میلادی (ظرف ۲۰ روز آینده!) کشته میشود و جنگ بر سر حکومت، میان شاهزادههای سعودی شکل میگیرد!
همچنین به ادعای این رسانهها، پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق، اردن، خاک عراق را به تصرف خود در خواهد آورد. در مارس سال ۲۰۱۲ نیز بخشی از نیروهای لشگر شخصی به نام “سفیانی” در نقطهای از زمین، خسف میشوند (به داخل زمین کشیده میشوند). این محل جایی میان مکه و مدینه به نام “بیداء” (در چند کیلومتری مسجد شجره در حومه مدینه) است و در پایان، مسیح موعود در پاییز ۲۰۱۲ میلادی ظهور میکند.
این سایتها همچنین مدعی هستند که “شائول موفاز” در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱ میلادی، نخستوزیر اسرائیل خواهد شد و پس از آن، زلزلهای در شمال اسرائیل و سوریه رخ خواهد داد که در پی آن دریاچه “کینرت” خشک خواهد شد و “موفاز” پس از ۴۲۰ روز حکمرانی در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ میلادی و پس از ظهور مسیح، در بیت المقدس به دست او کشته خواهد شد! این سایت ها معتقدند که این تاریخها را از تقویم “مایا”ها استخراج کردهاند و با آن تطابق کامل دارد.
دوره گرگ و ساعت گرگ
القاب بسیاری را به ۲۰۱۱ نسبت داده اند: دوره گرگ، ساعت گرگ، ۱، ۱، ۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱۱ و ۱۱۱۱۱۱ که همگی از کتاب مکاشفات یوحنا استخراج شده است.
پایگاه اینترنتی “فراتر از رازهای مهم” ادعا میکند که سال ۲۰۱۱ میلادی، به معنای ۱۱۱ سالگی همه انسانهاست؛ بدین معنا که اگر شما سال ۱۹۰۰ را از سال تولد خود کم کنید و سن خود را به آن اضافه نمایید دقیقا عدد ۱۱۱ برای سن شما به وجود میآید.
مثال:  ۱۹۷۱-۱۹۰۰ + ۴۰ سن شما در این سال: ۱۱۱ سالگی
از سوی دیگر، ۱+۱+۱ (۱۱۱) می شود ۳ که به معنای مجموع ۳ برای سن ۱۱۱ سالگی است. ساعت گرگ ۳:۰۰ می باشد که با جمع بالا کاملاً برابر است. این گزارش ها در ادامه به سخنی از “اینگمار برگمن” اشاره میکنند:
“آن ساعتی است که غالب مردمان میمیرند. زمانی که خواب در عمیقترین درجه خود باشد. کابوسها واقعی ترین شکل را به خود میگیرند. ساعتی که بیخوابان در دهشتناکترین ترس فرو میروند. زمانی که ارواح و شیاطین بسیار قدرتمند میشوند”.
و در ادامه دوباره میآورد:
از آنجا که همه مردمان، در این زمان ۱۱۱ سال دارند باید با آغاز “ساعت گرگ” دیدار کنند. ساعتی که سه رقم مشابه ۱، در یک ردیف قرار میگیرند.
سپس به “قفلهای ششگانه” فصل مکاشفات انجیل اشاره میکند:
“آنگاه که قفلهای ششگانه را باز کرد او را مشاهده کردم. خورشید چونان خرمن، سیاهگیسو شد. ماه به رنگ خون گردید. ستارههای آسمان به زمین فرو افتادند. زمانی که درخت انجیر، بار خود را با لرزه تکانید. آنگاه که آسمان چونان طوماری در خود پیچید و تمامی کوهها و سرزمینها جابجا شدند”.
“وآنگاه مردان بزرگ، پادشاهان، سرداران، ثروتمندان، پهلوانان و آزادمردان، خود را در دامن کوهها و صخرههای عظیم پنهان کردند و خطاب به آنها گفتند: بر ما نازل شوید و ما را از دیده “او” پنهان دارید. “او” که بر اورنگ شاهی نشسته است. براستی چه کس را یارای مقابله در «روز خشم و غضب او» بود؟”
این وبگاه در ادامه میافزاید: بنابراین “قفلهای ششگانه” خبر از وقوع زلزلهای عظیم پیش از “روز مجازات” میدهند.
“فراتر از رازهای مهم” در ادامه میآورد: بیایید تاریخ های بین ۲۰۱۱.۱.۱۰ تا ۲۰۱۱.۱۱.۱۱ را بررسی کنیم:
۲۰۱۱.۰۳.۰۹ : موج نهم تقویم “مایا” آغاز میشود. ۱۳ (عدد نحس) دوره ۱۸ روزه به موج نهم اشاره دارند. 
۲۰۱۱.۰۳.۱۱ : زلزله ژاپن که ترتیب عدد ۱ را میتوان دید.
۲۰۰۱.۱۰.۱ : سرانجام ساعت گرگ فرا رسید. مجموع کل ارقام این تاریخ میشود ۶ (اشاره به قفل های ششگانه). 
۲۰۱۱.۱۰.۱۱ : موج نهم تقویم “مایا” فرا میرسد. 
۲۰۱۱.۱۱.۰۱ : ۴ عدد ۱ پشت سر هم قرار میگیرند و مجموع ارقام میشود ۷.
۲۰۱۱.۱۱.۱۰ : ۵ عدد ۱ پشت هم قرار میگیرند که مجموعشان میشود ۷.
۲۰۱۱.۱۱.۱۱ : ۶ عدد ۱ پشت هم قرار میگیرند. این «تاریخ نهایی» است که مجموع آن میشود ۸.
نتیجه اینکه مجموع روزهای بین ۲۰۱۱.۱.۱۰ تا ۲۰۱۱.۱۱.۱۱ میشود ۴۲ روز یعنی دقیقاً شش هفته. بنابراین ما تاریخ ۲۰۱۱.۱.۱۰ را داریم که مجموع آن ۶ می شود. هفتههای فاجعهبار، شش است و تاریخ نهایی یعنی ۲۰۱۱.۱۱.۱۱ هم ۶ بار عدد ۱ را در یک ردیف دارد. که مجموع این سه ۶ میشود ۶۶۶ یعنی بازکننده “قفل های ششگانه”.
این سایت با اشاره به این استدلالات شخصی، تأکید بر صحیح بودن فرضهای خود دارد.
نظریه دانشمندان درباره برخورد سیارکها با زمین
برخی کارشناسان زمینشناسی در غرب معتقدند که برخورد یک سیاره کوچک با زمین میتواند موجب انفجار چهار هزار مگا تنی و زلزله هفت ریشتری در اعماق اقیانوس شود که در نهایت موجب پیدایش سونامی بسیار عظیم با ارتفاع ۷۰ فوت و سرعت ۶۰ مایل میشود. 
به نوشته “ساینسدیلی”، یکی از کارشناسان “ناسا” به نام “جی ملوش” معتقد است که این سیاره برای نخستین بار در سال ۲۰۰۵ میلادی رؤیت و شناخته شد و نزدیکترین فاصله آن با زمین به ۲۰۱ هزار مایل خواهد رسید و از میان زمین و ماه عبور خواهد کرد. نام این سیاره را به علت اینکه در سال ۲۰۰۵ میلادی شناخته شده است، “یو ۵۵” گذاشته اند.
نظریه عملی میگوید در صورت برخورد این سیاره با زمین، موج انفجار جوی، زلزله، سونامی بسیار عظیم، گسترش پرتاب شهابسنگها، فرا گرفته شدن زمین توسط غبارهای وسیع، آتشفشانهای مختلف و افزایش دمای هوای کره زمین تا بالای ۶۰ درجه سانتیگراد به وجود میآید.
طبق نظر ناسا، آخرین بار سیارهای با این اندازه در سال ۱۹۷۶ میلادی به زمین نزدیک شد و اگر قرار باشد بار دیگر چنین اندازهای از سیاره به زمین نزدیک شود در سال ۲۰۲۸ میلادی خواهد بود.
“ملوش” از فعالشدن ۲۰ دهانه آتشفشانی مختلف در زمین در صورت برخورد سیارهای اینچنینی سخن به میان آورده و به چند نمونه اشاره میکند: “وتومکا” در آلاباما، “راک الم” در ویسکانسن، دهانه عظیم “بوسوم وی” در غنا (با عمر یک میلیون سال)، و “ژامانستین” در قزاقستان (با عمر ۹۰۰ هزار سال).
وی معتقد است که برخورد چنین سیارههایی با زمین، هر یکصد هزار سال یک بار رخ میدهد. در نتیجه احتمال برخورد سیارهای چون “یو ۵۵” با زمین برای یکصد سال بعد، فقط یک درصد است.
“ملوش” میافزاید که آپوفیس که دارای اندازه مشابه با “یو ۵۵” است و بزرگترین تهدید برخورد با زمین محسوب میشود، در سال ۲۰۳۶ میلادی، بخت بسیار کمی برای برخورد با زمین دارد.
وی یکی از نویسندگان گزارش وسیع “محافظت از سیاره زمین” در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز هست.
ساخت فیلم ۱۱.۱۱.۱۱
داستان این فیلم که رأس ساعت ۱۱ در سینماهای آمریکا اکران خواهد شد، بر تاریخ ۱۱-۱۱-۱۱ تمرکز دارد و اینکه در ساعت ۱۱:۱۱، نوعی دروازه آسمانی باز خواهد شد و موجوداتی شیطانی، برای ۴۹ دقیقه پا به این جهان خواهند گذاشت. همچنین در آخرین اطلاعات افشاشده از این فیلم، نقش اول آن یک نویسنده معروف آمریکایی به نام Joseph Crone است که بعد از مرگ همسر و فرزندش، برای دیدار با برادرش، به مکانی در بارسلونای اسپانیا سفر میکند، ولی پس از مدتی اتفاقات عجیبی برایش می افتد و عدد ۱۱ مرتباً در این اتفاقات تکرار می شود. او متوجه می شود که این عدد معنای عجیب و مخوفی در خود دارد و تاریخ ۱۱-۱۱-۱۱ فقط یک تاریخ معمولی نیست، بلکه یک اعلام خطر برای تمامی انسانهاست!
پوستر فیلم ۱۱/۱۱/۱۱ که روز جمعه در سینماهای آمریکا اکران می شود
با وجود اینها کارگردان آن میگوید که دلیل او از استفاده از این عدد، روشی جدید برای ترساندن بینندگان است ولی معلوم است که آنها علاوه بر هدف ترساندن مردم از عدد ۱۱ و از این تاریخ، هدفهای دیگری نیز در سر دارند، آنها میخواهند که مردم بیشتر با این عدد آشنا شوند و معنای واقعی و مقدس بودن آن را باور کنند.
جالب اینجاست که اساس ساخت فیلم نیز برپایه خرافه بوده است، مثلاً سازنده آنWayan Rice  میگوید که وقتی فهمید این تاریخ با روز جمعه همزمان است تصمیم به ساخت آن گرفت و کارگردان آن Lynn Bousman وقتی فهمید عدد ۱۱ در تاریخ تولد وی (۱۱ ژانویه ۱۹۷۹ میلادی) نیز وجود دارد، قرارداد را امضا کرد.
هماکنون در سایت اصلی این فیلم، بخشی وجود دارد که افراد میتوانند خاطراتی را که با عدد ۱۱ یا همان زمان ۱۱:۱۱ داشتهاند، به اشتراک بگذارند.
اکنون باید تا پایان روز جمعه، منتظر ماند و دید که آیا این خیالبافیها در سطح خرافات باقی خواهند ماند یا اولیای شیطان، قصد عملیکردن توهمات خود را خواهند داشت.
منبع : https://www.mashreghnews.ir
نمایش بیشتر
شرکت پگاه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید