شرکت پگاه
مناجات نامه
موضوعات داغ

اغفر لنا یاکریم

اغفر لنا یاکریم

اغفر لنا یاکریم
یا اَللاهُ یا غُفرانُ یا قدیم
اِغفرلنا ذنُوبَنا یا کریم
یا منّانُ یا حنّانُ یا عظیم
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا رافعَ الدّرجاتِ یا حمید
یا مُعطیَ المسئَلاتُ یا مجید
یا ولیّ الحسناتِ یا رشید
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا صاحب المواهب والنّعیم
یا مُبیّن یا مهوّن یا حکیم
یا مُکوّن یا مُهیمن یا مُقیم
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا دائم الفضل علی البریّه
یا صاحب الموهب السنیّه
اغفر لنا فی هذ هِ العشیّه
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا حمیدُ یا عالم الخفیّات
یا مجیدُ یا غافرالخطئات
یا رشیدُ یا راحمَ العَبَرات
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا دافعَ البلیّاتِ یا حنّان
یا منزل البرکات یا دیّان
یا مُقیل العثرات یا غُفران
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا دافعُ یا رافعُ یا صانع
یا نافعُ یا سامعُ یا شافع
یا مانعُ یا جامعُ یا واسع
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا حلیمُ یا حکیمُ یا برهان
یا مجیبُ الدّعَواتِ یا سبحان
یا دافعَ البلیّاتِ یا سلطان
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا خیرالحاکمین خیرالرّازقین
یا خیرالنّاصرین خیرالفاتحین
یا خیرالمُحسنین خیرالغافرین
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا خالقُ یا کاشفَ البلایا
یا رازقُ یا واهب الهدایا
یا فالقُ یا غافِرالخطایا
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا راحمَ الشیخ الکبیر یا قدیر
یا رازقَ الطفل الصغیر یا خبیر
یا جابِرالعظمِ الکسیر یا بصیر
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا فتاحُ یا قاضیَ المنایا
یا وهّابُ یا واهب الهدایا
یا توّابُ یا غافرالعطایا
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا منیلُ یا مُقیلُ یا محیل
یا دلیلُ یا قبیلُ یا کفیل
یا جلیلُ یا جمیلُ یا وکیل
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا عزیزُ یا ذاجودِ والاحسان
یا رئوفُ یا ذالامنِ والامان
یا غفورُ یا ذالعفوِ والغفران
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا علیُّ یا وفیُّ یا غنی
یا حفیُّ یا رضیُّ یا زکی
یا بدیُّ یا قویُّ یا ولی
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا سریعُ یا بدیعُ یا رفیع
یا عزیزُ یا غنیُّ یا شفیع
یا حفیظُ یا رفیقُ یا سمیع
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا لطیفُ یا رقیبُ یا امین
یا جلیلُ یا حفیُّ یا متین
یا بدیعُ یا قدیمُ یا مکین
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
یا مُقیتُ یا منیعُ یا حلیم
یا مُغیثُ یا شهیدُ یا عظیم
یا شفیقُ یا مُحیطُ یا قدیم
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
سبحانکَ یا قدوسُ یا ودود
یا مُصوّر یا مدبّر یا محمود
یا قریبُ یا حبیبُ یا محمود
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
ایا فائز قُل ربّنا فی الّسان
یا مُستعان یا ذالمنِّ والبیان
یا قدیرُ یا خبیرُ یا منّان
اِغفر لنا ذنُوبنا یا کریم
وارحم لَنا یا رحمانُ یا رحیم
ثبت در آبان ماه۱۳۹۷ در مناجات

نمایش بیشتر
شرکت پگاه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید